Monthly Archives Maj 2019

WYNIKI BADAŃ TRWAŁOŚCI WYROBÓW PODCZAS UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI

Badania trwałości i niezawodności wyrobów w Polsce rozpoczęto na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Podobnie jak w innych krajach, badaniami początkowo objęto elementy elektroniczne, głównie lampy elektronowe [16], które charakteryzowały się wówczas stosunkowo niską trwałością i niezawodnością. Wykorzystanie wyników badań umożliwiło znaczną poprawę trwałości i niezawodności elementów elektronicznych w stosunkowo krótkim czasie. Uzyskane efekty zwróciły uwagę specjalistów z innych dziedzin techniki i już w latach sześćdziesiątych badania takie rozpoczęto na szeroką skalę.

More