Amerykańskie przedsiębiorstwa i „menadżer wyrobu”

W amerykańskich przedsiębiorstwach powstała funkcja tzw. „menedżera wyrobu” (Product Manager) oraz funkcje cząstkowe: „menedżera projektu” (.Project Manager), „menedżera jakości” (Quality Manager) itp. Do pełnienia tych funkcji są poszukiwani tzw. „nadludzie”, którzy nie tylko są wybitnymi fachowcami w zawodzie, lecz są ponadto zdolni, elastyczni, przewidujący, energiczni, uprzejmi, sympatyczni, umieją przekonać innych do swych racji itd. Tacy ludzie są poszukiwani, między innymi, wśród specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów.

Doprowadziło to do tworzenia w przedsiębiorstwach systemów tzw. kompleksowego zarządzania jakością czy, inaczej mówiąc: zarządzania całkowitą jakością, oznaczanych TQM (Total Quality Management). Kompleksowe zarządzanie jakością dotyczy już nie tylko zarządzania produkcją w aspekcie zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, lecz obejmuje wszystkie wykonywane w przedsiębiorstwie prace. Zarządzanie całkowitą jakością (TQM) ma na celu poprawienie efektywności, elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa jako całości. Dotyczy ono wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa (działów, służb), wszystkich pracowników (od najwyższego kierownictwa poczynając) i wszystkich realizowanych procesów. Wszystkie tego rodzaju elementy muszą ze sobą efektywnie współdziałać, gdyż praca każdego ma wpływ na wyniki pracy wszystkich. Chodzi także o oszczędną realizację wszystkich zadań przedsiębiorstwa, co nazwano systemem lean production, przez usprawnienie wszystkich procesów wytwórczych i obsługowych, aby lepiej i szybciej zaspokajać potrzeby klientów, wychodzić naprzeciw ich upodobaniom, preferencjom i oczekiwaniom. Istotą tej koncepcji jest połączenie sprawnej organizacji pracy, wysokiej produktywności i jakości produkcji, z czym wiąże się także „oszczędne zarządzanie” (lean management).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>