Analiza sukcesów rynkowych firm z różnych krajów

Analiza sukcesów rynkowych firm z różnych krajów wykazuje, że sukcesy osiągają głównie te przedsiębiorstwa, w których inicjatywę w zakresie sterowania jakością i niezawodnością wzięło w swe ręce kierownictwo. Tam, gdzie zdano sobie z tego sprawę, sam fakt, że pełnienie funkcji kierownika służb jakości i niezawodności powierzono członkowi dyrekcji (najczęściej zastępcy dyrektora ds. jakości i niezawodności), który ma szeroki pogląd na całość firmy, sprawia, że szybko osiągnięto dobre wyniki. Najlepszym argumentem jest wielkość zysków. Dlatego pierwszym krokiem jest wytypowanie i uporanie się, przez odpowiednie zarządzanie, z problemami, które można szybko rozwiązać i które przyniosą oszczędności. Kierownicy wyższego szczebla nabiorą przekonania, że zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności planów, a to może kolidować z decyzjami kontroli technicznej oraz kontroli odbiorczej wyrobów, nakazującymi odrzucanie wadliwych elementów lub wadliwych egzemplarzy a nawet całych partii gotowych wyrobów ze względu na ich zbyt dużą wadliwość.

Rys. 9.9. Schemat przedsiębiorstwa, w którym zapewnianiem jakości i niezawodności wyrobów steruje dział kontroli technicznej podległy głównemu inżynierowi lub kierownikowi produkcji (linie przerywane)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>