ASPEKTY EKONOMICZNE JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW CZĘŚĆ 2

W pierwszym przybliżeniu można przeprowadzić następujące rozważania: Zwiększanie jakości i niezawodności powoduje wzrost kosztów wytwarzania, sprawia jednak, że maleją koszty eksploatacji oraz straty wynikające z uszkodzeń maszyn podczas ich użytkowania. Maszyny są użytkowane w liniach lub w zestawach technologicznych. Uszkodzenie jednej maszyny zazwyczaj wywołuje przestój całej linii. Ponoszone straty są znacznie większe od kosztów samej naprawy maszyny. Straty te obejmują:

– wartość niewykonanej produkcji,

– koszty przestojów maszyn i urządzeń oraz ich operatorów,

– straty pośrednie (w przypadku maszyn rolniczych mogą to być straty plonów na skutek np. osypywania się ziama, jeśli zbiór zbóż jest opóźniony, pogorszenie jakości materiałów rolniczych zbieranych po właściwych terminach agrotechnicznych) itp.

Zwiększanie jakości i niezawodności wyrobów powoduje wzrost nakładów już podczas projektowania: trzeba opracować kilka wariantów rozwiązań konstrukcyjnych, wykonać modele i prototypy, poddać je badaniom i ocenie, dokonać wyboru jednego wariantu i dopracować jego konstrukcję na podstawie wyników dalszych badań, przygotować proces wytwarzania zapewniający osiągnięcie poziomu projektowej jakości i niezawodności przez gotowe wyroby itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>