ASPEKTY EKONOMICZNE JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Celowość rozpatrywania ekonomicznych zagadnień zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wynika z niekwestionowanych związków między jakością i niezawodnością wyrobu a jego relatywną wartością rynkową, która jest oceniana przez potencjalnych klientów. Uzależnienie w mechanizmie rynkowym cen oraz jakości i niezawodności wyrobów sprawia, że w procesie sprzedaży- -kupna występuje obiektywne wartościowanie jakości i niezawodności wyrobów poprzez ich ceny. Rynek różnicuje cenowo wyroby o różniącej się jakości i niezawodności, co sprawia, że te cechy wyrobu stają się specyficznym produktem przedsiębiorstwa. Taki sposób wartościowania wywołuje ekonomiczny przymus jakościowy w przedsiębiorstwach oraz tworzy jakościową konkurencję między nimi. Odpowiednia jakość i niezawodność wyrobów jest uznawana za strategiczny cel każdego przedsiębiorstwa.

Uzyskanie odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobów wymaga właściwych środków, m.in. metod zarządzania i nakładów finansowych. Kierownictwa firm w pierwszej kolejności biorą pod uwagę to, jakie nakłady trzeba ponieść i kiedy one mogą się zwrócić. Później rozpatrywane są aspekty organizacyjne, natomiast zazwyczaj pomijane są aspekty naukowo-techniczne, w tym koszty badań i prac rozwojowych, które są też ważne, jeżeli nie najważniejsze. Koszty przedsięwzięć związanych z poprawą jakości i niezawodności wyrobów mogą być wysokie, a prace takie muszą być prowadzone przez specjalistów. Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów w ekonomicznym aspekcie powinno opierać się na odpowiednim rachunku kosztów. Koszty te są miarą wysiłku włożonego w uzyskanie wymaganej jakości i niezawodności wyrobów. Analiza kosztów jest narzędziem umożliwiającym ocenę:

– ekonomicznej efektywności zarządzania jakością i niezawodnością wyrobu,

– środków wyznaczających obszary problemowe i kolejność zadań do rozwiązania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>