Badania nad niezawodnością ciągników

W latach siedemdziesiątych rozpoczęto także badania niezawodności ciągników. Ocena stacjonarnej wartości współczynnika gotowości ciągnika „Ursus” C-355 kształtowała się na poziomie 0,98. Słabymi ogniwami ciągnika okazały się półosie wysuwne nieresorowane i hamulce nożne.

Najwyższe oceny stacjonarnej wartości współczynnika gotowości uzyskano dla ciągników „Massey-Ferguson” MF-168 wyposażonych w silnik „Perkins” o mocy 48 kW przy 2000 obr/min. Ocena kg tego ciągnika wyniosła 0,9928, a średni czas między uszkodzeniami wyniósł ponad 685 h. Słabymi ogniwami tego ciągnika okazały się instalacje: elektryczna, pneumatyczna i paliwowa. W ciągnikach MF-168 zastosowano instalację elektryczną i instalację pneumatyczną ciągników „Ursus”.

W roku 1968 i 1969 w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu w wyniku badań zgromadzono dane statystyczne do oceny niezawodności kopaczek do ziemniaków KEP-2 [8]. Były to maszyny dwurzędowe, przenośnikowe, przyczepiane do ciągnika. Oceny charakterystyk niezawodności kopaczki KEP-2 podano na rys. 7.16.

Przyjęto, że czas funkcjonowania do uszkodzenia się kopaczki ma rozkład wykładniczy, a ocena intensywności uszkodzeń wyniosła około 0,055 h-1. Średni czas poprawnego funkcjonowania do uszkodzenia się kopaczki wyniósł około 18 h.

Podobne wyniki uzyskano dla kombajnów do zbioru ziemniaków ,Anna” Z-644 (rys. 7.17) i kombajnów do zbioru buraków cukrowych „Neptun” Z-413 (rys. 7.18) w roku 1982 i 1983 [8]. Badania te prowadzono przy losowaniu tzw. prób warstwowych, pobieranych z maszyn wyprodukowanych w kolejnych latach w okresie pięciu lat, poczynając od początku produkcji. W kombajnach do zbioru ziemniaków i buraków cukrowych, których organy robocze stykają się z glebą, w miarę liczby sezonów użytkowania wzrasta udział liczby uszkodzeń wywołanych procesami zużyciowymi w łącznej liczbie uszkodzeń (rys. 7.19).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>