Czy składki które wpłacamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są zbyt wysokie ? – blog o finansach

Na dziś dzień podstawowa składka którą jest zobowiązany płacić przedsiębiorca w Polsce to około 1200 złotych w skali miesiąca. Jest to niewątpliwie bardzo wysoka kwota , głównie ze względu na to , że musimy ją płacić niezależnie czy nasza firma przynosi zyski czy też nie. Mówiąc więcej , nie jest istotne nawet czy nasza firma ma jakiekolwiek przychody. Mamy płacić składki i już. Tysiąc dwieście złotych w skali miesiąca jest to kwota bliska minimalnej pensji gwarantowanej ustawowo , tak więc jeśli porównamy to z wysokością składek na ubezpiecznie społeczne i zdrowotne w innych krajach , to można śmiało powiedzieć , że jest to kwota rażąco wygórowana. Biorąc pod uwagę tak wysokie składki na ZUS nie może dziwić wcale poziom tak zwanej szarej strefy w Polsce , gdyż początkujący przedsiębiorcy nie mający szans na zdobycie pracy na wolnym rynku , będą próbowali w jakiś sposób zarobić na życie. Co jest więc powodem , że składki które raz w miesiącu wpłacamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są aż tak wysokie ? Pierwszym powodem dla którego składki są na aż tak wysokim poziomie jest bez wątpienia nasz system emerytalny w którym pokolenie aktualnie pracujące płaci na obecnych emerytów i rencistów. Dzięki bardzo niekorzystnym czynnikom demograficznym z jakimi zmaga się aktualnie Polska deficyt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi aktualnie około sześdziesięciu miliardów złotych. Tak więc rząd od wielu lat mimo bardzo niskiej inflacji , a w ostatnich kwartałach nawet deflacji zwiększa przedsiębiorcą składki na ZUS rok rocznie o przynajmniej kilkadziesiąt złotych , a wszystko to aby zasypać chociaż część tej dziury budżetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli system ten miał by być w pełni sprawiedliwy , co oznaczało by , że płatnicy ZUS mają w pełni finansować aktualnie wypłacane emerytury w wysokości takiej jak są obliczone przez system , to składki dla przedsiebiorców powinny być znacznie niższe. Tak więc podsumowując , to czy składki które odprowadzamy na ZUS są zbyt wysokie , lub też zbyt niskie zależy tylko i wyłącznie od naszej optyki ,a więc od punktu z jakiego patrzymy na ten problem. Według wielu ekonomistów jeśli podnieść by nieznacznie wiek emerytalny i zlikwidować wszystkie przywileje emerytalne nie uwzględniając absolutnie praw nabytych , to nasz system emerytalny mniej więcej by się bilansował.

blog o finansach

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>