Brak egzekwowania przepisów

Brak umiejętności wytyczania celów z zakresu poprawy jakości i niezawodności wyrobów oraz planów ich realizacji, a także przekonania pracowników firm o konieczności realizacji takich planów i celów. Zagadnienie to jest bardzo ważne, gdyż bez sformułowania konkretnych celów dotyczących poziomu jakości i niezawodności wyrobów oraz poprawy jakości produkcji nie można opracować planów ich realizacji, a tym bardziej przekonać pracowników przedsiębiorstwa o konieczności realizacji takich planów i celów. Sformułowanie tego rodzaju celów wymaga przede wszystkim wiedzy o jakości i niezawodności obecnie wytwarzanych w przedsiębiorstwie wyrobów, a także o jakości i niezawodności wyrobów konkurencyjnych firm. Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich badań. Badania takie w naszym kraju nie są jednak prowadzone w odpowiednim zakresie, a jedną z istotnych przyczyn jest brak specjalistów – inżynierów do spraw jakości i niezawodności. Ponadto badania takie są kosztowne i powinny być prowadzone w sposób ciągły,

Brak egzekwowania przepisów, w tym również dotyczących jakości i niezawodności wyrobów. Wprawdzie w Polsce są dostępne (przetłumaczone i zaadaptowane) normy ISO dotyczące jakości i niezawodności, a niektóre z nich już formalnie obowiązują, lecz same przepisy (nawet wtedy, gdy są znane w przedsiębiorstwach) nie przesądzają sprawy. Muszą być powołane instytucje kontrolujące przestrzeganie obowiązujących norm i uprawnione do nakładania odpowiednich sankcji na przedsiębiorstwa uchylające się od tego obowiązku. Trzeba też brać pod uwagę nakłady związane z zapewnianiem jakości i niezawodności wyrobów, które dla wielu przedsiębiorstw mogą być nieosiągalne. Obecnie wiele przedsiębiorstw stara się uchylać nawet od zobowiązań podatkowych czy wpłat na ZUS itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>