Cel „Księgi jakości” – dalszy opis

Do postanowień zawartych w opisie procedury mogą być dodane załączniki, jeżeli jest to konieczne. Załączniki mogą wskazywać na inne dokumenty, z któtymi procedura jest związana, np. dokumenty dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznego użytkowania wyrobu itp. cyjnego oraz rzeczowego) realizacji celów, pilotażowego rozpoczęcia realizacji planu, rozwinięcia i dopracowania sposobów realizacji zadań i zintegrowania całokształtu działań w firmie. Strategia sterowania jakością i niezawodnością wyrobu ma następujące cechy:

– skupienie uwagi na potrzebach klienta i dążenie do maksymalnego ich zaspokojenia, nawet w stopniu wyższym, niż klient o tym aktualnie wie, dzięki czemu można kreować nowe potrzeby, które zaspokoją oferowane w przyszłości wyroby

– wiodąca rola kierownictwa najwyższych szczebli

– wkomponowanie strategii sterowania jakością i niezawodnością do biznes- planów przedsiębiorstwa o horyzoncie krótko-, średnio- i długookresowym

– wdrożenie zapewniania jakości i niezawodności we wszystkich działach.

– Kierownik przedsiębiorstwa powinien (według E. Deminga [27]):

– 1) zaangażować się długookresowo w ulepszanie wyrobu (lub oferowanej usługi), mając na celu pozostawanie przedsiębiorstwa na rynku, bycie konkurencyjnym i tworzenie nowych miejsc pracy dzięki rozwojowi firmy

– 2) przyjąć nową filozofię dbałości o jakość i niezawodność wyrobu żyjąc w nowej erze ekonomicznej, trzeba rozpoznać jej wyzwania, nauczyć się odpowiedzialności, jaką ona narzuca, i zaakceptować zmiany

– 3) odejść od polegania wyłącznie na statystycznej kontroli jakości w celu uzyskania wymaganej jakości i niezawodności wyrobu jakość i niezawodność muszą być „wbudowane” w wyrób podczas projektowania

– 4) odejść od kooperacji na podstawie najniższej ceny i dążyć do kooperacji tylko z jednym partnerem, z którym należy współpracować długookresowo na zasadzie lojalności, zaufania i wymiany doświadczeń

– 5) ulepszać system produkcji i usług w firmie, aby poprawić jakość i niezawodność wyrobu, zwiększyć wydajność pracy i obniżyć koszty

– 6) wprowadzić faktyczne szkolenie w miejscu pracy

– 7) stosować przywództwo wyznając zasadę, że celem nadzoru jest pomóc ludziom w lepszym wykonywaniu ich obowiązków

– 8) przydzielać zadania tak, aby każdy je rozumiał i wydajnie pracował

– 9) przełamać bariery i niechęci między działami firmy, tak aby ludzie pracowali zespołowo i dzielili się doświadczeniami

– 10) wyeliminować slogany i puste hasła, w których nawołuje się, aby w ogóle nie robić braków i osiągać wyższe wydajności slogany i hasła irytują i wywołują nieprzyjazne stosunki między ludźmi, a przyczyny niskiej wydajności oraz wadliwości produkcji tkwią w złej organizacji pracy i niewłaściwym zarządzaniu

– 11) wyeliminować ilościowe (liczbowo określone) cele produkcji (w sensie „sztywnych” planów produkcyjnych). Zamiast tego stosować przywództwo wybranych ludzi o odpowiednich cechach, którzy są akceptowani na swoich stanowiskach

– 12) usuwać bariery, które odbierają pracownikom prawo do dumy z własnej pracy i zadowolenia z jej wyników kłaść nacisk na jakość i niezawodność, a nie wyłącznie na ilość

– 13) wprowadzić energiczny program edukacji, samokształcenia i samodoskonalenia dla wszystkich pracowników ważne jest przekonanie, że awans zależy od kwalifikacji i umiejętności pracownika

– 14) przy reorganizacji przedsiębiorstwa zatrudniać nadal wszystkich pracowników. Jest to praca, która należy do wszystkich, jeżeli tylko wykonują ją sumiennie i lojalnie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>