Czy obiekt techniczny może być użytkowany cały czas?

Dotychczas było przyjmowane założenie, że obiekt techniczny może być użytkowany przez cały czas, t, który był uwzględniany w rozważaniach. Wiele obiektów technicznych (np. użytkowane sezonowo maszyny rolnicze) może być użytkowanych tylko wtedy, gdy panują odpowiednie ku temu warunki. Jeżeli naprawa obiektu jest wykonywana w czasie, gdy nie może on być użytkowany, to wówczas nie ogranicza ona czasu użytkowania tego obiektu. Niezawodność i gotowość tak użytkowanych obiektów rozpatrywano w pracy [8],

W praktyce stosuje się rozmaite strategie odnawiania (naprawiania) wyrobów. Jedną z nich jest wykonywanie naprawy po wystąpieniu uszkodzenia, inną – wykonywanie napraw (odnów) zapobiegawczych lub profilaktycznych, przed wystąpieniem uszkodzenia, aby zwiększyć prawdopodobieństwo poprawnego funkcjonowania (bez uszkodzenia się) wyrobu po takiej naprawie itp.

W pracy [30] zestawiono ponad 50 stosowanych w praktyce wskaźników niezawodności wyrobów nienaprawialnych i naprawialnych, oraz przykłady wykorzystania tych wskaźników w 10 dziedzinach techniki, głównie maszyn i urządzeń mechanicznych. Podano także zasady doboru, zgodnie z normą PN-77/N-04010 oraz normą PN-90/N-04041/09, wskaźników niezawodności (funkcyjnych i liczbowych) dla badań i oceny niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>