Dążenie do obniżania kosztów

Każdy wyrób, w wyniku zmian właściwości jego elementów, wcześniej lub później ulega uszkodzeniu. Ze względu na dążenie do obniżania kosztów, wyroby są projektowane coraz oszczędniej, co wymaga bardzo starannej analizy niezawodności już na etapie projektowania. Przeprowadzenie badań niezawodności wyrobu na etapie projektowania nie jest możliwe i z tego względu projektant musi stosować dostępne mu metody zapewnienia niezawodności. Metody te polegają na przeprowadzaniu odpowiednich badań nowych elementów wyrobu w sztucznie tworzonych, trudnych warunkach. Są to na ogół badania kosztowne, jednak ich zaniechanie może prowadzić do zbyt niskiej niezawodności wyrobu.

Powstanie rynku nabywcy doprowadziło do ostrej konkurencji, a nabywcy coraz lepiej znają się na oferowanych wyrobach i umieją porównywać ich relatywną wartość. Doświadczenie wykazało, że zwiększanie nakładów na zapewnienie jakości i niezawodności wyrobu jest najefektywniejsze podczas projektowania. Pomimo to rzadko się zdarza, by kierownictwo przedsiębiorstwa w pełni doceniło znaczenie i rolę projektanta i zapewniło mu odpowiednie środki i czas wystarczający na opracowanie dobrego projektu. Najczęściej wynika to ze stylu pracy narzucanego kierownikom firm przez rady nadzorcze i akcjonariuszy. Żądają oni szybkich korzyści z ponoszonych nakładów. Dlatego kierownicy firm unikają przedsięwzięć dających efekty ekonomiczne po wielu latach. Długookresowe działania, związane z zapewnianiem jakości i niezawodności podczas przygotowania nowego wyrobu, przynoszą jednak korzyści największe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>