Dokumentacja planu realizacji i wdrożenia systemu TQM – ciąg dalszy

– Wdrażanie systemu TQM, jak już wspomniano, obejmuje cztery etapy prac:

– ocena sytuacji i konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa,

– sformułowanie i strukturalne uzgodnienie celów o różnym zasięgu czasowym,

– realizacja systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie,

– ciągłe doskonalenie systemu TQM.

Ocena pozycji przedsiębiorstwa dotyczy jego postrzegania przez potencjalnych klientów, którzy biorą pod uwagę to, czy oferuje ono wyroby popularne (o niskim lub średnim poziomie cen) czy też wyroby drogie. Zmiany w wizerunku firmy są bardzo trudne i wymagają długiego czasu. Trzeba też zbadać udział firmy w rynku miejscowym oraz w rynkach odległych, przy czym trzeba brać pod uwagę globalizację tynków. Obecnie przedsiębiorstwo może zajmować jedną z trzech następujących pozycji:

– globalnego eksportera (co dotyczy wielu firm japońskich),

– wielonarodowego koncernu (co dotyczy wielu firm amerykańskich),

– koncernu działającego na rynkach lokalnych.

Po przyjęciu wizji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa trzeba w ciągu np. pięciu następnych lat zrealizować sześć etapów strategicznych działań:

– 1) szczegółowe określenie wizji pozycji przedsiębiorstwa po upływie pięciu lat (przy czym może to być nawet dłuższy okres, co zależy od charakteru produkcji)

– 2) wyznaczenie szczegółowych celów związanych z zaspokajaniem potrzeb wybranej grupy klientów

– 3) dokładne prognozowanie przyszłościowych potrzeb, życzeń, wymagań i gustów klientów oraz możliwości sprostania im przez przedsiębiorstwo

– 4) analiza możliwości partnerskiej współpracy z innymi firmami, nawiązanie takiej współpracy i jej rozwijanie

– 5) utworzenie zespołu, który będzie realizował wdrażanie TQM oraz dążył do osiągnięcia założonej pozycji przedsiębiorstwa zespół ten powinien obejmować wszystkich pracowników

– 6) utworzenie systemu informatycznego dla zarządzania całym przedsiębiorstwem, w tym również systemu zarządzania jakością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>