Ekonomiczne problemy w zarządzaniu jakością i niezawodnością

Ocena optymalnej jakości i niezawodności wyrobu może być też dokonywana przy uwzględnieniu całej sumy kosztów K i wielkości efektów ekonomicznych Ej. Ten aspekt może być kryterium wyboru spośród wariantów rozwiązań konstrukcyjnych. Dla każdego wariantu wyznacza się tzw. współczynnik ekonomicznej efektywności:

Z ekonomicznego punktu widzenia dopuszczalne są tylko te warianty, dla których wartości współczynnika ke są większe od 1, a wybrać należy wariant, dla którego wartość współczynnika ke jest największa.

Ekonomiczne problemy w zarządzaniu jakością i niezawodnością wynikają nie tylko z rynkowego wartościowania wyrobów przez ich ceny, co wpływa na wielkość sprzedaży i uzyskiwanych przychodów, lecz także z kosztów uzyskiwania tych przychodów oraz ze strat występujących w procesie produkcji. Istotną sprawą jest to, że klient nie chce ponosić włączonych w cenę wyrobu kosztów źle wykonanej pracy, która powoduje wytwarzanie wadliwych wyrobów, odrzucanych przy kontroli odbiorczej, lub wyrobów o zbyt niskiej niezawodności, które ulegają uszkodzeniom w początkowym okresie użytkowania, pociągając za sobą wysokie koszty gwarancyjne. Wyniki źle wykonanej pracy, powodującej problemy z jakością i niezawodnością wyrobów, najczęściej są nazywane „kosztami jakości”, co jest jednak niewłaściwym terminem, gdyż w istocie są to koszty braku odpowiedniej jakości i niezawodności lub koszty zbyt niskiej jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>