Eksploatacja i użytkowanie wyrobów – dalszy opis

Sterowanie jakością i niezawodnością wymaga wymiany informacji pomiędzy wszystkimi ludźmi stykającymi się z wyrobem, tzn. między (ogólnie rozumianymi) – projektantem, producentem, użytkownikiem, osobami wykonującymi diagnozowanie stanu obiektów technicznych, ich obsługę techniczną i naprawy. Wiele przedsiębiorstw, które wytwarzają wyroby o wysokiej jakości i niezawodności, nie dokłada starań w celu obserwowania zmian stanu wyrobów podczas eksploatacji i użytkowania. Niezależnie od tego, jak poprawna jest konstrukcja i wykonanie wyrobu, podczas użytkowania i eksploatacji występują nieprzewidziane uszkodzenia i wady. Należy dążyć do tego, aby jak najszybciej uzyskać informacje o takich przypadkach. Informacje te powinny być efektywnie wykorzystane, w celu zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności wyrobu. Szczególnie chodzi o poprawę już wytwarzanych wyrobów na podstawie doświadczeń uzyskiwanych podczas ich eksploatacji. Tryb postępowania w tym zakresie można przedstawić następująco:

– 1) zbieranie, gromadzenie, porządkowanie i przetwarzanie informacji dotyczących użytkowania i eksploatacji wyrobów

– 2) analiza występujących podczas użytkowania niedomagań funkcjonalnych wyrobu oraz jego uszkodzeń, wykrywanie przyczyn wywołujących takie zdarzenia, opracowanie sposobów napraw, poszukiwanie możliwości wczesnego wykrywania symptomów niedomagań lub uszkodzeń itp.

– 3) opracowywanie przedsięwzięć zapobiegających niedomaganiom lub uszkodzeniom (ze zmianami konstrukcyjnymi i technologicznymi włącznie)

– 4) wprowadzanie do praktyki decyzji o poprawie wyrobu oraz technik wytwarzania

– 5) sprawdzenie w dalszej eksploatacji, czy zrealizowane przedsięwzięcia dały oczekiwane skutki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>