Elastyczne systemy produkcyjne

Obecnie, w tzw. elastycznych systemach produkcyjnych, dąży się do szybkiego dostosowywania oferowanych wyrobów do zmieniających się wymagań rynku. Wymaga to dostosowywania funkcjonowania maszyn i urządzeń wytwórczych do wykonywania określonych zadań. Dostosowywanie takie często polega na tzw. „przezbrojeniu maszyny”, które wprawdzie nie jest naprawą, lecz także wymaga pewnego czasu i wpływa na gotowość maszyny do jej wykorzystania w zmieniających się zadaniach.

Zagadnienie to ma również znaczenie w przypadku wielozadaniowych obiektów technicznych, które są wyposażane w wymienne zespoły robocze do realizacji różnych zadań wynikających z ich przeznaczenia. Wymiany zespołów roboczych, a często także innych zespołów konstrukcyjnych, umożliwiających odpowiednie funkcjonowanie maszyny w poszczególnych jej zastosowaniach, również pochłaniają pewien czas, co wpływa na jej gotowość. Ważną sprawą w takich przypadkach jest również to, że każdorazowo maszyna może wykazywać różną niezawodność w poszczególnych zastosowaniach, gdyż składa się z różnych zespołów. Może tu występować także zagadnienie zmian struktury maszyny ze względu na jej niezawodność, gdyż może się zmieniać liczba zespołów oraz powiązania (relacje) między nimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>