ETAP UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI WYROBU

Najtrudniejsze jest sterowanie jakością i niezawodnością podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Służby jakości i niezawodności przedsiębiorstw na ogół nie mają bezpośredniego kontaktu z użytkownikami wyrobów, a także z osobami wykonującymi obsługę techniczną i naprawy. Mogą one tylko dostarczać użytkownikom dokładnych wskazań o przeznaczeniu wyrobu (z dopuszczalnymi zakresami charakterystyk otoczenia, obrabianych materiałów i parametrów pracy obiektu), wymaganej obsłudze technicznej i materiałach eksploatacyjnych (paliwach, olejach, smarach), odnowach obejmujących zapobiegawcze wymiany elementów (części lub podzespołów), naprawach po uszkodzeniach, przechowywaniu i zabezpieczaniu wyrobu przed oddziaływaniami otoczenia poprzez zabiegi konserwacyjne, niezbędnym asortymencie i ilościach części zamiennych itp.

Wskazania takie są zawarte w instrukcjach użytkowania i obsługi oraz w tzw. książkach napraw wyrobów [9]. Instrukcje powinny być opracowane z udziałem projektanta (konstruktora) i technologa, którzy dokładnie znają sposób funkcjonowania wyrobu, warunki współoddziaływania elementów w skojarzeniach funkcjonalnych, zasady regulacji skojarzeń, sposoby wykonywania oraz wymagane wartości cech części składowych wyrobu itp. W opracowywaniu instrukcji użytkowania i obsługi wyrobu powinni brać także udział pracownicy służb jakości i niezawodności przedsiębiorstwa, zwłaszcza ci, którzy uczestniczyli w badaniach niezawodności, dokonywali analizy przyczyn uszkodzeń części i podzespołów, przeprowadzali badania laboratoryjne uszkodzonych części itp. Jest to szczególnie ważne, gdyż praktyka wykazuje, że nabywcy wyrobów nie zawsze starają się przestudiować i zrozumieć zawarte w tego rodzaju instrukcjach wskazania i zalecenia, a także często postępują wbrew nim, przynaglani nietypowymi sytuacjami występującymi podczas użytkowania i eksploatacji wyrobów [9]. W takich sytuacjach mogą się pojawiać nadmierne obciążenia, które powodują uszkodzenia wyrobów lub niewłaściwe ich funkcjonowanie. Takie uszkodzenia lub usterki nie mają wprawdzie nic wspólnego z niezawodnością, lecz użytkownicy niechętnie uznają swoją winę, co prowadzi do sporów gwarancyjnych, odmowy uznania reklamacji przez producenta itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>