ETAP WYTWARZANIA WYROBU

W wyniku projektowania powstaje nie tylko projekt wyrobu, lecz także projekt systemu wytwórczego i procesów wytwórczych, które powinny zapewniać uzyskanie wszystkich egzemplarzy wyrobu mających wszystkie cechy zgodne z wymaganiami sformułowanymi w projekcie wyrobu, obejmującymi także jego jakość i niezawodność. Tak zaprojektowany system wytwórczy trzeba w przedsiębiorstwie utworzyć, a następnie dokonać odpowiednich działań o charakterze techniczno-organizacyjnym, aby procesy wytwórcze przebiegały zgodnie z przyjętymi założeniami. Ten etap działań jest zazwyczaj nazywany przygotowaniem wytwarzania wyrobów [6].

Podczas wytwarzania zawarty w projekcie model informacyjny wyrobu, opracowany przez projektantów i konstruktorów, jest przetwarzany w wyrób materialny, przy czym należy dążyć do tego, by wszystkie wymagania projektowe i konstrukcyjne, w tym również wymagania dotyczące jakości i niezawodności wyrobu, były spełnione. Nie jest to łatwe, gdyż warunki realizacji procesu wytwórczego często nie są w pełni stabilne, elementy maszyn i urządzeń wytwórczych zużywają się, ich skojarzenia funkcjonalne ulegają rozregulowaniom, robotnicy popadają w rutynę, wiele czynności wykonują niemal automatycznie, bez zwracania uwagi na zmienność sytuacji, zmniejsza się ich zdolność do dostrzegania stopniowego pogarszania się parametrów funkcjonowania maszyn itp. Stopniowemu zużywaniu się ulegają też przyrządy kontrolno-pomiarowe i sprawdziany, a osoby dokonujące kontroli technicznej również popadają w rutynę. Niejednokrotnie występują także przypadkowe wahania właściwości surowców i materiałów konstrukcyjnych, napięcia w instalacjach zasilających maszyny i urządzenia w energię elektryczną. Zdarzają się także przypadkowe awarie i przestoje linii wytwórczych, zakłócające rytm pracy i powodujące konieczność ponownego wdrażania się pracowników do ich czynności po wznowieniu procesu wytwarzania, co może okresowo pogarszać jakość wykonywanych czynności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>