ETAP WYTWARZANIA WYROBU CZĘŚĆ 2

Jakość i niezawodność projektowa jest (w założeniach) na ogół wyższa od jakości uzyskiwanej w wyniku procesu wytwórczego i od niezawodności wyrobu w użytkowaniu. Założenia projektowe są zazwyczaj zbyt optymistycz-

– 48 ne. Projektant i konstruktor chcą pochwalić się wysoką jakością projektową (charakteryzowaną tzw. parametrami technicznymi wyrobu: prędkością, wydajnością, udźwigiem, zwrotnością itp.), bo sprawia to im satysfakcję zawodową i swego rodzaju „sportową przyjemność” – jak określił to R. Lusser [25]

– że „pokonali konkurentów w swej dziedzinie”. Pomimo to, wyroby trzeba wytwarzać w kontrolowanych warunkach, aby:

– wszystkie egzemplarze były zgodne z projektem lub lepsze,

– całkowite koszty produkcji były jak najmniejsze.

Istotne znaczenie mają decyzje jakościowe podejmowane podczas przygotowania procesów wytwórczych nowego wyrobu. Chodzi o dobranie maszyn i urządzeń wytwórczych oraz wymaganych parametrów ich funkcjonowania w procesach obróbkowych, wytworzenie przyrządów technologicznych, dobór przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz metod kontroli międzyoperacyjnej i kontroli odbiorczej, które zapewnią uzyskanie zgodnej z projektem jakości i niezawodności wszystkich egzemplarzy wyrobu. Należy także przewidzieć przedsięwzięcia mające na celu doskonalenie technologii wytwarzania wyrobu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>