ETAP WYTWARZANIA WYROBU – ROZWINIĘCIE

Przy przygotowywaniu procesu wytwarzania nowego wyrobu może okazać się, że nie wszyscy pracownicy mają wystarczające dla spełnienia nowych wymagań kwalifikacje, co wymaga opracowania programu i przeprowadzenia szkoleń o odpowiednim zakresie. Może też wynikać potrzeba zatrudnienia specjalistów o niezbędnych umiejętnościach itd. Sterowanie jakością i niezawodnością podczas przygotowania procesów wytwórczych powinno uwzględniać wszystkie tego rodzaju czynniki, które mogą mieć wpływ na wynik wytwarzania (rys. 8.6). W szczególności należy dokonać:

– doboru środków technicznych (maszyn, technologii obróbki materiałów, narzędzi, przyrządów itp.) zapewniających uzyskanie wymaganych cech materiałów i części oraz dotrzymanie tolerancji wymiarowych

– opracowania zasad między operacyjnej kontroli technicznej i odbioru wykonanych części, podzespołów, zespołów i gotowych wyrobów

– doboru sprawdzianów i aparatury kontrolno-pomiarowej o właściwej dokładności i odpowiednich metod dokonywania pomiarów i kontroli

– opracowania zasad gromadzenia i wykorzystywania danych o jakości wykonania części, podzespołów, zespołów i gotowych wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>