ETAPY ROZWOJU NAUKI O JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Pierwsze prace z tego zakresu wykonano już w latach 1909-1912. W ich wyniku przyznano atest zdolności do lotu samolotu typu BEI na podstawie statycznych prób konstrukcji. Od 1914 r. w Wielkiej Brytanii zaczęto tworzyć system ewidencji wypadków lotniczych i ustalania ich przyczyn. W wyniku tych prac powstał test oznaczony AID (Aeronautical Inspection Department), podający szczegółową interpretację wymagań technicznych wobec przemysłu lotniczego. Kładziono nacisk na zgodność wyrobu i procesu wytwarzania z wymaganiami technicznymi, a także na konieczność uzgadniania wszelkich zmian w konstrukcji i technologii z nabywcą (1917 r.). Dało to podstawę do tzw. „zapewnienia dobrej jakości sprzętu lotniczego”.

W roku 1924 w USA Bell Telephone Laboratories zaczęły organizować Dział Zapewniania Jakości Wyrobów. Powołano zespół inżynierów, fizyków, matematyków, materiałoznawców itp., który wskazał następujące zadania dla Działu Zapewniania Jakości Wyrobów firmy:

– 1) opracowanie podstaw statystycznych metod kontroli jakości wyrobów,

– 2) opracowanie metod ustalania wymagań i norm jakości sprzętu,

– 3) nadzór nad jakością wytwarzanych wyrobów,

– 4) badanie wyrobów w użytkowaniu i eksploatacji oraz ustalanie, jak zapobiegać błędom w funkcjonowaniu, usterkom i uszkodzeniom sprzętu, ułatwić naprawy itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>