Kiedy mamy do czynienia z inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych , a kiedy już ze spekulacją ? – forex

Niewątpliwie głównym celem gry na giełdzie papierów wartościowych jest osiągniecie jak największego zysku na swoich akcjach. Co trzeba zrobić , żeby osiągnąć jak największy poziom zysku obracając swoimi papierami wartościowymi ? Na samym początku przygody z Giełdą Papierów Wartościowych musimy sprecyzować w jaki sposób chcemy na niej zarabiać. Generalnie rzecz biorąc inwestorzy dzielą się na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich to tak zwani inwestorzy fundamentalni którzy kupując papiery wartościowe danej spółki przewidują jej rozwój w pewnym czasie , co bez wątpienia przełoży się na wzrost wartości spółki. Czyli jeśli przewidujemy , że nasza spółka w dość krótkim czasie będzie zdecydowanie droższa niż ma to miejsce teraz , to bez wątpienia warto kupić takie akcje. Po czym to rozpoznać ? Jednym z głównych wskaźników giełdowych za pomocą których wyceniane są spółki na giełdach papierów wartościowych jest wskaźnik o nazwie c/z którego wartością jest stosunek aktualnej ceny akcji do zysku wypracowanego przez spółkę , przez ostatnie dwanaście miesięcy. Inaczej ten wskaźnik możemy interpretować jako liczbę lat , przez ile spółka musi funkcjonować generując identyczne zyski , tak aby suma tych zysków na akcje pokryła zakup akcji po cenie bieżącej. Istnieje również inny mechanizm wyceny , jest on jednak mniej dokładny , a jest nim wskaźnik o nazwie c/wk czyli stosunek bieżącej ceny do wartości księgowej przedsiębiorstwa. Kombinacja tych dwóch wskaźników bez wątpienia przybliży nam to ile tak naprawdę warta jest nasza spółka , jednak o wiele ważniejsze są takie dane jak zapasy finansowe spółki , zadłużenie , inwestycje które prowadzi aktualnie ,stan zapasów magazynowych, aktualne oraz przewidywane zatrudnienie w spółce i wiele wiele innych. Oczywiście , jeśli stanie się coś nieoczekiwanego i spółka podpisze większy kontrakt , to wygranymi na giełdzie będą ci którzy pierwsi nabędą duży pakiet akcji. Nie bez powodu się mówi , że na giełdzie wygrywa ten kto ma najlepsze informacje , i jak najszybciej wprowadza je w życie. Od gracza fundamentalnego , zupełnie inne podejście do handlu akcjami ma natomiast spekulant , który dba tylko i wyłącznie o to aby w krótkim czasie kupić oraz sprzedać , akcje oraz jak najszybciej je zdyskontować.

forex

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>