Identyfikacja i ograniczenie wpływu niewielkich zakłóceń

Każdy proces wytwórczy wykazuje zmienność charakteryzujących go parametrów wokół wymaganych wartości, a wynika to z wielu przypadkowych niewielkich zakłóceń, które uważa się za naturalne, oraz z pojawiających się zakłóceń dużych, które uważa się za „specjalne” i które pojawiają się sporadycznie lub okresowo. Duże zakłócenia są łatwe do wykrycia i wyeliminowania, natomiast drobne zakłócenia naturalne są trudniejsze i do wykrycia i do wyeliminowania bez zasadniczych zmian w procesie wytwórczym. Dlatego w pierwszej kolejności należy wykrywać i usuwać zakłócenia specjalne jako łatwiejsze do identyfikacji i mające znacznie większy wpływ na zmienność parametrów procesu wytwórczego i wartości cech wytwarzanych wyrobów. Po wyeliminowaniu dużych zakłóceń uważa się, że sterowanie przebiegiem procesu wytwórczego jest w istotnym stopniu opanowane, a zmienność jego parametrów jest powodowana tylko drobnyjni zakłóceniami naturalnymi o przypadkowym charakterze.

W drugiej kolejności należy przystąpić do identyfikacji i ograniczania wpływu niewielkich przypadkowych zakłóceń, aby wahania wartości cech wyrobu wokół wartości docelowych były coraz mniejsze. W wyniku takiego postępowania uzyska się trwałą poprawę jakości procesów wytwórczych, a także poprawę jakości wykonania wyrobów, mierzoną zmiennością wartości ich cech.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>