Integracja aspektów naukowych

Przyszłe zarządzanie będzie miało systemowy charakter dzięki integracji aspektów naukowych, technicznych, technologicznych, logistycznych, marketingowych i ekologicznych. W dużych firmach będzie to zarządzanie międzynarodowe (International Management) i będzie dotyczyć eksportu wyrobów i usług, wielonarodowych porozumień z uwzględnieniem interesów korporacji i interesów narodowych.

Na sukces przedsiębiorstwa składa się wiele czynników, często niezależnych od samej firmy, i nie można go tłumaczyć jako wyniku stosowania magicznej formuły, lecz jako skutek przemyślanego działania kierownictwa. Działanie takie jest uwarunkowane sprawnym systemem gromadzenia, selekcji i analizowania informacji oraz właściwym wykorzystaniem wyników analiz. Wyniki te stanowią podstawę podejmowania decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Dlatego jednym z warunków skutecznego zarządzania jest tworzenie w przedsiębiorstwach efektywnych systemów wspomagania podejmowanych decyzji. Obecnie są to najczęściej komputerowe systemy wspomagania decyzji, które w szczególności są wykorzystywane do wspomagania decyzji w zarządzaniu jakością wszystkich prac w przedsiębiorstwie, czyli w systemach TQM.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>