Jak wysoki jest poziom wykształcenia mieszkańców i pracowników?

W naszym kraju obecnie jesteśmy w podobnej sytuacji, a poddanie naszego rynku światowej konkurencji stworzyło polskim przedsiębiorstwom bardzo trudne warunki działania. Kierownictwa naszych przedsiębiorstw muszą odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:

– W jakim stopniu mogą skutecznie wdrażać TQM? (bez czego nie będą w stanie poprawić swojej konkurencyjności oraz pozycji rynkowej).

– Jak wysoki jest poziom wykształcenia mieszkańców i pracowników, jak wysokie są podatki i koszty płac, czy infrastruktura jest wystarczająco rozwinięta, czy sytuacja polityczna i gospodarcza jest stabilna itp.?

Próby odpowiedzi na te pytania dają wyniki niezbyt optymistyczne, zwłaszcza w porównaniu do sytuacji panującej w krajach Zachodniej Europy, USA czy Japonii. Skuteczne wdrażanie TQM jest w istotnym stopniu uwarunkowane istnieniem kadry specjalistów, w tym – inżynierów do spraw jakości i niezawodności. Takich inżynierów dotychczas nie kształciliśmy i trudno przypuszczać, że w krótkim czasie będziemy dysponowali znaczną liczbą specjalistów z tego zakresu.

Poziom wykształcenia mieszkańców i pracowników w Polsce średnio biorąc nie jest wyższy niż w porównywanych krajach. Wiedza fachowa pracowników z zakresu metod zapewniania jakości i niezawodności wyrobów i jakości procesów wytwórczych też nie dorównuje poziomowi wiedzy w porównywanych krajach, a ze względu na brak specjalistów trudno będzie prowadzić szkolenia z tego zakresu w potrzebnej skali. Poziom automatyzacji prac w polskich przedsiębiorstwach pozostaje w tyle za krajami Europy Zachodniej, nie mówiąc już o USA czy Japonii. W tym względzie mamy również wiele do odrobienia, wymaga to jednak znacznych nakładów finansowych, a przedsiębiorstwa borykają się z trudnościami ekonomicznymi. Podatki w Polsce są relatywnie wysokie, wysokie są także dodatkowe koszty płac, co sprawia, że pracownicy oraz reprezentujące ich związki zawodowe na rozmaite sposoby wyrażają swoje niezadowolenie. Przejawia się to w niezbyt stabilnej sytuacji społecznej i politycznej. Niekorzystny rozwój tej sytuacji wynika także z gwałtownych zmian warunków pracy i życia, które większość mieszkańców naszego kraju, przynajmniej doraźnie, uważa za uciążliwe. Wzrasta bezrobocie, okresy przyznawania zasiłków dla bezrobotnych są skracane, pomoc socjalna się zmniejsza itp. Wprawdzie rządzący politycy przy każdej okazji wyrażają swoje zadowolenie z rozwoju kraju, lecz nie znajduje to uznania u dużej części społeczeństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>