Kary za niewłaściwą jakość wyrobów

O tym, w jakim stopniu może być egzekwowana odpowiedzialność kierowników przedsiębiorstw za niewłaściwy jakość i niezawodność wyrobów, świadczy przykład podany w pracy [33, s. 135]:

Pekin – 18 menedżerów z fabryki lodówek w Chien Bień pod Pekinem zostało straconych z powodu złej jakości. Menedżerowie, dwunastu mężczyzn i sześć kobiet, zostali rozstrzelani na polu ryżowym w pobliżu fabryki w obecności 500 robotników fabrycznych. Wśród straconych byli: kierownik zakładu, kierownik działu jakości, kierownik techniczny i ich najważniejsi, bezpośredni podwładni. Rzecznik prasowy Ministerstwa ds. Reform Gospodarczych, Xi Ten Hann, stwierdził, że akcja ta była konieczna, ponieważ menedżerowie popełnili zbrodnię przeciw narodowi chińskiemu. Przez łata robotnicy skarżyli się, że części nie odpowiadają normom i produkt finalny niewłaściwie funkcjonuje. Zawodziły kompresory. Pomimo to, kierownik zakładu, według relacji robotników, zlecił wydanie lodówek. Klienci, którzy czekali na swoje lodówki po pięć lat, popadli w gniew i zwątpienie.

W Polsce tak drastyczne kary za niewłaściwą jakość wyrobów nie mogą być stosowane, lecz opinie o jakości i niezawodności wyrobów powinny być szeroko udostępniane, by klienci mogli świadomie podejmować decyzje o zakupie wyrobów oferowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. Materiały reklamowe zazwyczaj zwracają uwagę na najbardziej pozytywne cechy wyrobów, nie podając rozmaitych zastrzeżeń, które mogą wynikać z odpowiednio prowadzonych badań. Być może badania takie powinny prowadzić organizacje konsumenckie, lecz nie są one jeszcze wystarczająco do tego przygotowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>