Kiedy wyrób na charakter informacyjny?

W sterowaniu jakością dąży się do tego, aby nabywcom dostarczyć wyrób o takiej jakości i niezawodności, jakie będą wymagane za wiele lat, gdy wyrób będzie jeszcze użytkowany. Należy brać pod uwagę tzw, „cykl istnienia (cykl życia) wyrobu”. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa i satysfakcja klientów zależą nie tyle od jakości wyrobu oferowanego klientom, ile od jakości procesów składających się na cykl istnienia wyrobu. Cykl ten zaczyna się z chwilą podjęcia decyzji o produkcji nowego wyrobu. Cykl istnienia wyrobu trzeba zidentyfikować, a następnie należy sformułować zadania, które wiążą się z zapewnianiem jakości prac we wszystkich fazach cyklu oraz z uzyskaniem wymaganej jakości i niezawodności wyrobu.

Mogą być rozpatrywane np. takie etapy cyklu istnienia wyrobu, jak: projektowanie, planowanie i przygotowanie wytwarzania, wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie wyrobów klientom, eksploatacja i użytkowanie wyrobów oraz ich fizyczna likwidacja po podjęciu decyzji o zakończeniu eksploatacji (rys. 8.1).

Fizycznie wyrób istnieje dopiero po zakończeniu fazy wytwarzania. Nawet wtedy, gdy wyrób ma „charakter informacyjny”, np. program komputerowy, projekt procesu itp., to i tak musi być „zapisany” na jakimś nośniku informacji. Projekt, jako wynik procesu projektowania, stanowi tylko informacyjny model wyrobu, który rozpoczyna swe fizyczne istnienie dopiero po zakończeniu procesu wytwarzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>