Kiedy zaczyna się etap wytwarzania wyrobów?

Etap wytwarzania wyrobów rozpoczyna się od tzw. serii próbnej (lub kilku serii próbnych, jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia istotnych zmian w projekcie systemu wytwórczego i procesów wytwórczych). Podczas wytwarzania serii próbnej dokonuje się weryfikacji założeń projektowych dotyczących systemu wytwórczego i procesów wytwórczych w aspekcie zapewniania wymaganej jakości i niezawodności wyrobów, w tym również jakości procesu wytwórczego, charakteryzowanej możliwością dotrzymania tolerancji wymiarowych oraz wadliwością wytwarzanych części, podzespołów i gotowych wyrobów. Ważnym zadaniem jest dopracowanie metod regulacji procesów wytwórczych, umożliwiające uzyskanie ich stabilności oraz wymaganej wydajności [6],

Po zakończeniu prac przygotowawczych rozpoczyna się seryjne wytwarzanie wyrobu, przy czym termin ten ma obecnie w pewnym stopniu znaczenie umowne. Wynika to stąd, że coraz częściej wyroby są wytwarzane na indywidualne zamówienia klientów, różniąc się wieloma cechami, a procesy technologiczne są realizowane w elastycznych systemach wytwórczych sterowanych komputerowo zgodnie z programem produkcji na dany okres. Pomimo takiego zróżnicowania dąży się do minimalizowania wadliwości wytwarzanych partii wyrobów, co wymaga jednak precyzyjnego sterowania wszystkimi procesami logistycznymi i produkcyjnymi, poczynając od zamówień i odbioru materiałów a kończąc na dostarczaniu klientom zamówionych przez nich egzemplarzy wyrobu o indywidualnym doborze cech [11]. Są to zagadnienia logistyczno- -marketingowego zarządzania produkcją, które tutaj nie będą rozpatrywane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>