Klient i przedsiębiorstwo

Pierwszym miejscem, gdzie klient styka się z przedsiębiorstwem, jest najczęściej dział obsługi klienta i sprzedaży wyrobów. Może to być także telefonistka w centrali przedsiębiorstwa, strażnik lub portier albo recepcjonista. Od ich zachowania się w stosunku do klienta i od ich pracy w największym stop’ niu zależy stosunek klienta do firmy. Do wymagań klientów muszą być także dostosowane oferty przedsiębiorstwa, sposoby wystawiania faktur, rachunków, rozliczania za kupowane wyroby itp. Metoda TQM nie może zatem ograniczać się tylko do produkcji, lecz musi obejmować wszystkie komórki organizacyjne, które mogą przyczyniać się do poprawy opinii o przedsiębiorstwie, zwiększenia sprzedaży i zysku. Poprzednio uznawano, że za zapewnianie jakości jest odpowiedzialny Dział Sterowania Jakością, który zajmował się głównie wytwarzaniem wyrobów, nie dostrzegając tego, że wiele problemów związanych z jakością pracy występuje również w administracji, księgowości, obsłudze klientów itp. Oprócz aspektów komunikacyjnych, organizacyjnych i społecznych metody TQM obejmują także:

– udokumentowany system zarządzania jakością wszystkich prac w przedsiębiorstwie,

– statystyczną kontrolę wszystkich procesów i ich doskonalenie,

– zespołowy wysiłek wszystkich pracowników w celu polepszenia jakości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>