KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Kompleksowe zarządzanie jakością, w skrócie oznaczane TQM (Total Quality Management), jest (według normy ISO 8042) metodą zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem), opartą na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników, której centralnym punktem zainteresowania jest jakość. Ma ona na celu, przez osiąganie zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz przynoszenie korzyści członkom organizacji i społeczeństwu.

Angielska nazwa Total Quality Management jest rozmaicie tłumaczona na język polski. Prócz podanej wyżej nazwy: „kompleksowe zarządzanie jakością” można spotkać takie tłumaczenia, jak np.: „całościowe zarządzanie jakością”, ,narządzanie całkowitą jakością”, „totalne zarządzanie jakością” itp.

W literaturze można także spotkać wiele nieznacznie różniących się definicji TQM, których autorzy starali się wyeksponować pewne aspekty definicji ogólnie ujętej w normie ISO 8042. Jako przykłady można podać [20]:

– TQM jest współdziałaniem zespołów ludzkich i materialnych przedsiębiorstwa dla najbardziej skutecznego osiągania określonych celów, za które najczęściej uznaje się zadowolenie klienta, zysk przedsiębiorstwa i satysfakcję załogi.

TQM jest metodą wzbudzania i utrzymywania u pracowników projakościo- wej świadomości i postawy całkowitego zaangażowania się w sprawy zapewniania jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie.

– TQM jest sposobem zarządzania w celu poprawy efektywności, elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, który obejmuje całe przedsiębiorstwo, wszystkie piony, służby i działy, każdą jednostkę organizacyjną i każdego pracownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>