Komputerowe techniki produkcji wyrobów

Obecnie w przedsiębiorstwach są wprowadzane wspomagane komputerowo techniki produkcji wyrobów, w tym również zapewniania ich jakości i niezawodności. Techniki takie, w zależności od poziomu automatyzacji, noszą nazwy: zaawansowane techniki wytwarzania (Advanced Manufacturing Technology – AMT), wysoka technika (High Technology – HT) lub łącznie AMT/HT, przy czym stosowane jest komputerowe wspomaganie zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, poczynając od etapu ich projektowania. Automatyzacja przy wykorzystaniu technik komputerowego wspomagania wszystkich prac oraz komputerowego (w tym numerycznego) sterowania procesami wytwórczymi prowadzi do istotnej poprawy jakości i zwiększenia niezawodności wyrobów, pociąga za sobą zmniejszenie zatrudnienia zwłaszcza pracowników bezpośrednio wykonawczych. Jest to poważny problem społeczny, gdyż w naszym kraju występuje znaczne bezrobocie, które może narastać przy zwiększaniu poziomu automatyzacji produkcji. Zwolnienia pracowników zawsze wywołują społeczny niepokój, a ponadto powodują konieczność wypłacania im odpraw, stosowania osłon socjalnych, zasiłków dla bezrobotnych itp. Trzeba znajdować równowagę między aktualnymi problemami finansowymi przedsiębiorstw a ich długookresową polityką konkurowania na rynku. Możliwe są rozmaite rozwiązania, poczynając od amerykańskich, w których decydują aktualne wskaźniki ekonomiczne, poprzez społeczną gospodarkę rynkową typu zachodnioeuropejskiego, w której występują ograniczenia i trudności w zwalnianiu pracowników, aż po gospodarkę japońską, gdzie pracownicy wiążą się z firmą na długie lata a firma inwestuje w ich kształcenie i doskonalenie zawodowe i stara się utrzymać wszystkich zdobywając nowe rynki nawet wtedy, gdy przez pewien czas nie przynoszą one spodziewanych zysków. To zagadnienie należy rozważyć także w naszym kraju, gdyż może się okazać, że korzystniejsze będzie inwestowanie środków finansowych w nowe wyroby i w nowe segmenty rynku niż przeznaczanie ich na zasiłki i osłony socjalne dla bezrobotnych i ich rodzin.

Poprawa produktywności i eliminowanie zbędnych prac prowadzi do ograniczania zatrudnienia, lecz jest to skutek wprowadzania nowych technik produkcji i wszyscy muszą się z tym uporać. Poprawa jakości i niezawodności wyrobów prowadzi także do zmniejszenia zatrudnienia w sfeTze usług związanych z obsługiwaniem i naprawami wyrobów, gdyż wyroby o wysokiej jakości i niezawodności rzadko ulegają uszkodzeniom i wymagają mniejszego zakresu obsługi technicznej, a ponadto prace te muszą być wykonywane przy wykorzystaniu zaawansowanych technicznie urządzeń i przez wysokokwalifikowanych specjalistów, co wymaga znacznych nakładów finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>