KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZĘŚĆ 2

Produkcja wyrobów jest coraz częściej realizowana według kryteriów zaawansowanych technik wytwarzania (Advancend Manufacturing Technology – AMT) lub wysokiej techniki (High Technology – HT), albo obu tych technik łącznie – według kryteriów AMT/HT [6]. Najwyższą obecnie formą jest produkcja komputerowo zintegrowana, która obejmuje:

– komputerowo wspomagane przygotowanie produkcji, w tym planowanie produkcji, CAP (Computer Aided Planning) lub CAPP (Computer Aided Process Planning)-,

– komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, CAE (Computer Aided Engineering)',

– komputerowe wspomaganie projektowania, CAD (Computer Aided Designing)

– komputerowe bazy danych, bazy wiedzy i systemy ekspertowe, DB (Data Base), KB (Knowledge Base), ES (Expert System)

– komputerowe sterowanie wytwarzaniem wyrobów, CAMC (Computer Aided Manufacturing Control)

– komputerowe wspomaganie jakości/komputerowe wspomaganie sterowaniem jakością/komputerowe wspomaganie zapewniania jakości, CAQ/CAQC/CAQA (Computer Aided Quality/Computer Aided Quality Control/Computer Aided Quality Assurance)

– komputerowe wspomaganie pomiarów i sterowania, CAMAC (Computer Aided Measurement and Control)

– komputerowe wspomaganie testowania jakości wyrobów, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz narzędzi, CAT (Computer Aided Testing) itp.

Obecnie systemy tworzone w celu komputerowej integracji prac w przedsiębiorstwach noszą rozmaite nazwy, np.:

– komputerowe wspomaganie przemysłu, CAI (Computer Aided Industry)

– zautomatyzowana fabryka (przedsiębiorstwo), FA (Factory Automation)

– komputerowo zintegrowane zarządzanie i wytwarzanie, CIMM (Computer Integrated Management and Manufacturing)

– komputerowo zintegrowana fabryka, CIF (Computer Integrated Factory)

– komputerowo zintegrowana produkcja i zarządzanie przemysłowe, CIPIM (Computer Integrated Production and Industrial Management).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>