KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Jednym z istotnych czynników produkcji, obok technicznych środków rzeczowych (maszyny, urządzenia, przyrządy technologiczne i kontrolno-pomiarowe, narzędzia, budynki, budowle itp.), materiałów (surowce, materiały konstrukcyjne, półfabrykaty, części, podzespoły, zespoły lub moduły montażowe itp.), energii (elektrycznej, cieplnej, mechanicznej, promieniowania elektromagnetycznego itp.), środków finansowych i kwalifikowanej pracy ludzkiej, są informacje. Informacje stanowią podstawowy czynnik umożliwiający zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym również – zarządzanie jakością wszystkich prac w firmie, a także zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania ogromnych ilości informacji o rozmaitym charakterze. Informacje powinny być aktualne a okresy ich przetwarzania i wykorzystywania do podejmowania decyzji powinny być krótkie. Istotny jest także krótki czas dostępu do informacji, a więc dysponowanie metodami szybkiego

sortowania zgromadzonych danych i wyboru spośród nich tych, które są potrzebne. Informacje powinny być przechowywane w celu dokonywania analiz, porównań, wyznaczania trendów zmian itp. Do realizacji takich założeń w przedsiębiorstwach w coraz większym zakresie są stosowane systemy komputerowego wspomagania nie tylko procesów podejmowania decyzji w zarządzaniu, lecz także wszystkich prac, poczynając od planowania, przez projektowanie wyrobów oraz procesów ich wytwarzania i dystrybucji, sterowanie zaopatrywaniem finansowym, materiałowym oraz energetycznym, wytwarzaniem i dystrybucją wyrobów itp. Tworzone są systemy komputerowego wspomagania prac, poczynając od działań bezpośrednio wykonawczych aż po zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>