KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Punktem wyjścia w zintegrowanym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest strategiczna wizja jego sytuacji. Z takiej wizji wynikają kierunki modyfikacji

– 200 przedsiębiorstwa i cele jego ekspansji oraz odpowiednia do tego alokacja środków. W klasycznym podejściu do takiej strategii silnie eksponowano znaczenie marketingu (reklama, promocja, sprzedaż, serwis itp.), który umożliwia właściwe reagowanie na zjawiska rynkowe oraz szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Obecnie są też brane pod uwagę takie czynniki, jak:

– infrastruktura przedsiębiorstwa,

– sposoby zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

– nowoczesność i elastyczność systemów wytwórczych,

– zdolność do obniżania jednostkowych kosztów wyrobów,

– innowacyjność oraz zdolność do szybkiego wprowadzania koniecznych zmian itp.

W tworzeniu wartości wyrobu decydującą rolę odgrywają takie działania, jak: logistyka zaopatrzenia, rozwój technologii wytwarzania wyrobów, logistyka dystrybucji, obsługa klientów, serwis itp. Potencjalnym źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa nie jest już sam marketing, lecz wysoka jakość i niezawodność wyrobów o konkurencyjnych cenach, wspierana odpowiednim serwisem. Dlatego przedsiębiorstwo w strategicznym działaniu powinno skupiać się na osiąganiu wysokiej jakości i niezawodności wyrobów, a także możliwie najwyższej jakości wszystkich prac, tzn. na osiąganiu tzw. totalnej (całkowitej) jakości (Total Quality).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>