Korzyści z jednolitej oceny

– Stwierdzono, że z jednolitej oceny można uzyskać następujące korzyści:

– Stopień wdrożenia TQM i odnoszone dzięki temu sukcesy są wyrażane dla każdego oddziału za pomocą jednej liczby – liczby punktów MBA.

– Wykorzystując uzyskane corocznie wyniki można dokonywać benchmar- kingu, wyróżniać najlepsze oddziały i uczyć się od siebie nawzajem.

– Dzięki corocznym ocenom uzyskano kadrę doświadczonych auditorów, a każdy kierownik w zakresie swoich kompetencji i odpowiedzialności musi regularnie zajmować się poszczególnymi elementami TQM.

– Ponieważ analiza i ocena są przeprowadzane co roku dla każdego oddziału firmy, osiągnięte udoskonalenia mogą być przedstawione w sposób wymierny i można co roku wyznaczać wymiernie sformułowane cele na rok następny.

– Każdego roku dokonywana jest ocena słabych i mocnych stron oddziałów, której wyniki stanowią podstawę do wprowadzania dalszych usprawnień.

Na koniec 1993 r. około 75% pracowników firmy było zatrudnionych w oddziałach, które osiągnęły ponad 500 punktów przy ocenie wdrożenia TQM. Istotne jest to, że pracownicy mają dużą satysfakcję wiedząc, że są zatrudnieni w bardzo dobrej firmie, a to motywuje ich nie tylko do coraz lepszego wykonywania swych obowiązków, lecz także do angażowania się w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach oraz do przejmowania odpowiedzialności za sukces firmy. Jest to ważne, gdyż zadowolenie klientów można łatwiej osiągnąć przy pomocy zadowolonych pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>