Korzyści z systemu CAQA

– Wprowadzenie systemu CAQA może przynieść firmie następujące korzyści:

– automatyczne pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych, związanych z rozmaitymi aspektami jakości wszystkich prac w firmie oraz z jakością i niezawodnością wyrobów

– szybkie dokonywanie rozmaitych analiz zgromadzonych danych oraz zestawianie wyników w wymaganych postaciach i przekazywanie ich wszystkim zainteresowanym przez sieć komputerową

– integracja działów i służb przedsiębiorstwa w aspekcie zapewniania wymaganej jakości ich pracy

– sterowanie jakością wszystkich działań w przedsiębiorstwie, poczynając od jakości zarządzania a kończąc na jakości produkcji

– i niezawodności wyrobów oraz wykorzystywanie zawartych w nich informacji do doskonalenia wyrobów i procesów ich wytwarzania, dystrybucji i serwisowej obsługi itp.

– i serwisowej obsługi itp.

– satysfakcja pracowników z dobrych warunków pracy, z dobrze wykonywanych zadań, z zatrudnienia w firmie o dobrej opinii, z poprawy stosunków międzyludzkich itp.

– poprawianie rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa i w konsekwencji poprawa pozycji na rynku, zwiększanie sprzedaży, zysków i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, wyrobów i technik ich wytwarzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>