Koszty zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Zasadami tymi muszą kierować się wszystkie przedsiębiorstwa. Aby uzyskać wyroby zgodne z wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, opracowuje się specjalne procedury umożliwiające właściwą realizację i nadzór procesów wytwórczych. Procedury te są zawarte w tzw. „Księdze jakości”. Mają one kilka poziomów szczegółowości, poczynając od ogólnych zasad zapewniania jakości i niezawodności, przez opisy poprawnego przebiegu poszczególnych procesów wytwórczych, aż po instrukcje wykonawcze dla każdego stanowiska roboczego i wykonywanych na nim operacji obróbkowych, kontrolnych, montażowych itp.

Procedury te dotyczą też kosztów zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Celem procedury o nazwie „Ocena poziomu kosztów w przedsiębiorstwie, zapobieganie kosztom zbyt niskiej jakości” jest ujęcie zasad ewidencji i analizy tych kosztów. Wskaźniki kosztów wylicza się dla całego asortymentu produkcji, dla każdego wyrobu, a także, ewentualnie, dla zespołów, podzespołów i części. Porównanie wyliczonych wskaźników z wartościami planowanymi pozwala na wykrycie tych pozycji, w których wystąpiły istotne odchylenia. Umożliwia to podjęcie działań korygujących oraz dostarcza danych do planowania takich wskaźników na przyszłość. Analizę kosztów zapewniania jakości i niezawodności wyrobów umożliwiają następujące wskaźniki:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>