Książka Shewharta

Wnioski o potrzebie kształcenia inżynierów specjalności Jakość i Niezawodność Wyrobów nasunęły się po analizie malej efektywności wykorzystania matematyków przy wdrażaniu w przemyśle w USA i w Wielkiej Brytanii, jeszcze przed drugą wojną światową, statystycznych metod kontroli jakości wyrobów.

Już w 1931 r. ukazała się w USA książka W.A. Shewharta Economic Control of Quality of Manufactured Product, która miała duży wpływ na metody sterowania jakością produkcji na całym świecie. Shewhart, który był fizykiem współpracującym z zespołem Bell Telephone Laboratories, znał doskonale podstawowe zasady technicznego kształtowania wymaganej jakości wyrobów. Pisząc swoją książkę zakładał (niesłusznie), że czytelnicy będą również znali te zasady w wystarczającym stopniu. Matematycy, którzy rozwijali jego pomysły, skupili się głównie na metodach statystycznych, obszernie je propagując i rozpowszechniając. W odpowiednich działach statystycznej kontroli jakości (SKJ) została zatrudniona wielka liczba pracowników, którzy jednak nie rozumieli istoty sprawy. Wydawało im się, że metody SKJ umożliwią uzyskanie odpowiedniej jakości produkcji, zmniejszenie liczby wad i braków i wywoływanych nimi strat. Okazało się to niesłuszne, gdyż metody te mogą być tylko narzędziem (środkiem) realizacji takiego celu. Jest to narzędzie przydatne do badania wadliwości i stwierdzania zmian sytuacji w tym zakresie, ale nie mogące poprawić sytuacji. Poprawę można uzyskać przez odpowiednie przedsięwzięcia techniczno-organizacyjne, a nie przez samą kontrolę. Sytuację tę scharakteryzował L.H.C. Tippet [25]:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>