Lata osiemdziesiąte a jakość wyrobów

W latach osiemdziesiątych programy zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów wymagały zmian ze względu na odchodzenie od wiełkoseryjnej lub masowej produkcji „statystycznie jednakowych” wyrobów i przyjmowanie zasady wytwarzania na zamówienia w tzw. „elastycznych systemach produkcyjnych”, sterowanych komputerowo. Metody zapewniania wymaganej jakości i niezawodności wyrobów przy takim wytwarzaniu były i nadal są intensywnie opracowywane. Tworzone są sterowane komputerowo systemy wspomagania jakości wyrobów, poczynając od prac projektowych, a kończąc na automatycznym testowaniu gotowych wyrobów. W takich systemach stosowane są następujące układy komputerowego wspomagania:

– komputerowe wspomaganie prac (głównie obliczeń) inżynierskich, CAE (Computer Aided Engineering)

– komputerowe wspomaganie projektowania, CAD (Computer Aided Designing), które dotyczy nie tylko projektowania, lecz także procesów wytwarzania wyrobu

– komputerowe bazy danych, bazy wiedzy i systemy ekspertowe: DB (Data Base), KB (Knowledge Base), ES (Expert System)',

– komputerowe sterowanie wytwarzaniem wyrobów, CAMC (Computer Aided Manufacturing Control), obejmujące automatyczne maszyny i urządzenia technologiczne: obrabiarki sterowane numerycznie, uniwersalne lub wyspecjalizowane z automatyczną wymianą narzędzi i ze stałym lub wymiennym magazynkiem narzędzi mogą to być np. centra obróbkowe CNC (z komputerowym sterowaniem numerycznym)

– komputerowe wspomaganie jakością lub komputerowe wspomaganie sterowaniem jakością wyrobu, albo komputerowe wspomaganie zapewnienia jakości, CAQ/CAQC/CAQA (Computer Aided Quality/Computer Aided Quality Control/Computer Aided Quality Assurance)

– komputerowe wspomaganie pomiarów i sterowania, CAMAC (Computer Aided Measurement and Control)’,

– komputerowe wspomaganie testowania jakości wyrobów, stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz narzędzi, CAT (Computer Aided Testing) itp.

– komputerowo integrowane wytwarzanie wyrobów CIM (Computer Integrated Manufacturing), które obecnie jest rozszerzane na komputerowo integrowane zarządzanie całym przedsiębiorstwem, zawierając w sobie wszystkie wyżej wymienione podsystemy komputerowego wspomagania produkcji, a ponadto systemy komputerowego wspomagania prac logistycznych i gospodarowania wszystkimi zasobami firmy oraz czynności planistycznych i administracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>