Linie kontrolne GLK i DLK

W praktyce możliwe są różne wyniki badania wartości średnich z próbek na karcie kontrolnej x. Niektóre przypadki są podane na rys. 8.ł4. Z lewej strony kolejnych siedem punktów ułożyło się wzdłuż linii prostej, przekraczając nie tylko dolną linię ostrzegania (DLO), lecz nawet dolną linię kontrolną (DLK). Taka sytuacja wskazuje, że nie dokonywano korekty procesu po przekroczeniu DLO. Po interwencji (którą zaznaczono okręgiem otaczającym punkt poniżej DLK) udało się przywrócić przebieg normalny procesu, w którym wartości cechy mieściły się między DLO a GLO. Później proces znów uległ rozregulowaniu a wartości cechy X przekroczyły górną linię ostrzegania (GLO), co spowodowało interwencję przywracającą normalny przebieg procesu.

Występowanie takich sytuacji, w których wiele kolejnych punktów „zmierza” ku liniom ostrzegania lub je przekracza, wskazuje na niestabilność procesu wytwórczego i celowość zastosowania przedsięwzięć naprawczych. Poprawna interpretacja sytuacji występujących na karcie kontrolnej zależy jednak od wiedzy i doświadczenia osoby dokonującej analizy przebiegu punktów nanoszonych na kartę. W tym względzie można podać pewne ogólne zasady, w tym następujące:

Linie kontrolne GLK i DLK wskazują prawdopodobieństwo popełnienia przez wnioskującego dwóch rodzajów błędów: błędu I rodzaju oraz błędu II rodzaju. Błąd I rodzaju polega na tym, że przy przekroczeniu którejś z tych linii osoba wnioskująca podejmuje decyzję o konieczności dokonania korekty procesu, chociaż proces przebiega prawidłowo, a tylko przypadkowo, dokonując pomiarów cechy X w kolejnych (małych) próbkach, trafiano na takie jej wartości, że średnie z próbek na karcie kontrolnej tak się ułożyły, iż można wnioskować o rozregulowaniu się procesu wytwórczego. Dokonanie korekty na ogół nie pogorszy sytuacji, więc popełnienie błędu I rodzaju nie powinno pociągać za sobą groźnych skutków. Bardziej niekorzystne może być popełnienie błędu II rodzaju, polegającego na tym, że osoba wnioskująca nie orientuje się, iż średnia wartość cechy X uległa istotnej zmianie i korekta procesu jest konieczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>