Lokalny serwer systemu CAQA

Przedstawiony na rys. 10.2 lokalny serwer systemu CAQA jest umieszczony w służbach zapewniania jakości i niezawodności wyrobów przedsiębiorstwa. Dane z działu wytwarzania wyrobów są do tego serwera przesyłane poprzez centralny serwer przedsiębiorstwa. Do serwera systemu CAQA poprzez centralny serwer zakładowy są przesyłane również wyniki badań i pomiarów specjalnych wykonywanych w laboratoriach przedsiębiorstwa.

Omówione elementy rzeczowe są ze sobą powiązane, co sprawia, że stają się systemem komputerowego wspomagania zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, czyli systemem CAQA. Ważne są powiązania i rozmieszczenie sprzętu komputerowego, które stanowią o tym, jaką przestrzenną strukturę ma system CAQA. Może to być struktura sieciowa, a mogą być także stosowane komputery jednostanowiskowe, można też tworzyć struktury mieszane itp. Bierze się pod uwagę funkcjonalne powiązania między maszynami i urządzeniami wytwórczymi lub kontrolno-pomiarowymi a sprzętem komputerowym, które będą tworzyły funkcjonalną strukturę systemu CAQA.

Trzeba brać pod uwagę to, że nawet najlepsze oprogramowanie komputerowe nie rozwiąże wszystkich problemów, które występują podczas wdrażania i użytkowania systemu CAQA. Dotyczy to zadań, które nie poddają się algo- rytmizacji, które nie zostały przewidziane podczas opracowywania oprogramowania, a ich rozwiązanie może być dokonane tylko przez człowieka dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>