Medoty FMEA i FMECA

Podczas dokonywania oceny skutków uszkodzeń oraz trudności ich wykrycia według przyjmowanych kryteriów można utworzyć odpowiednie skale. Najczęściej przyjmowane są skale dziesięciostopniowe. Skale takie są konstruowane dla każdego wyrobu, a nawet dla jego elementów. Jeżeli np. uszkodzenie wyrobu polega na niewielkim zakłóceniu jego funkcjonowania a usunięcie go wymaga prostej i krótko trwającej czynności regulacyjnej, to można jego skutkom przypisać liczbę 1. Jeżeli natomiast uszkodzenie pociąga za sobą długotrwałą przerwę w użytkowaniu wyrobu z koniecznością kosztownej naprawy, to jego skutkom można przypisać np. liczbę 10. Podobna sytuacja występuje także przy tworzeniu skali trudności wykrycia potencjalnych uszkodzeń przed dostarczeniem wyrobów klientom. Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia jest określone liczbowo w przedziale [0, 1], lecz trzeba brać pod uwagę fakt, że na etapie projektowania wyrobu prawdopodobieństwa te są szacowane w sposób przybliżony na podstawie wiedzy osób dokonujących analizy metodą FMECA.

Od metod FMEA oraz FMECA nie należy oczekiwać gotowych rozwiązań zapewniających całkowite usunięcie wszystkich wad. Metody te jedynie podają wskazania, które elementy lub skojarzenia funkcjonalne wyrobu, procesu wytwarzania go i kontroli technicznej są krytyczne oraz z czego to wynika. Skuteczne stosowanie tych metod wymaga specjalistycznej wiedzy inżynierskiej z zakresu konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobów oraz procesów kontroli technicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>