Metody sterowania jakością i niezawodnością wyrobów

W badaniach chodzi nie tylko o nadzorowanie przebiegu procesów wytwórczych, lecz i o ich doskonalenie polegające na zmniejszaniu rozrzutu wartości cech części lub wyrobów. Korygowanie procesu jest dokonywane nie tylko w celu eliminacji niekorzystnych trendów, lecz także w celu zawężania odległości między liniami kontrolnymi.

Metody sterowania jakością i niezawodnością wyrobów znacznie ucierpiały przez położenie w początkowym okresie ich stosowania nacisku na techniki sterowania z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznego wnioskowania, przy słabym zrozumieniu istoty zagadnienia zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Wielu pracowników przedsiębiorstw cechuje lęk przed matematycznym rozumowaniem, co sprawia, że unikają oni metod sterowania jakością i niezawodnością wyrobów. Metody statystycznej kontroli jakości opracowywali statystycy, którzy nie znali i nie rozumieli warunków, w jakich metody te będą stosowane. Powstała luka między twórcami metod a praktykami, ze szkodą dla obu stron. Lęk przed matematyką, wyniesiony ze szkoły, nie powinien jednak owocować poglądem o małej przydatności metod statystycznych w sterowaniu jakością i niezawodnością wyrobów. Metody te są, z założenia, proste i sprowadzają się do rozpoznania wyników procesu wytwórczego i porównania go ze znanym modelem, któremu powinien on odpowiadać. Jeżeli występują różnice, to trzeba szukać przyczyny, która je wywołała, a następnie ją usunąć. Na takim postępowaniu opiera się sterowanie jakością i niezawodnością wyrobów, co nie oznacza, że szczegółowe metody badań i wnioskowania o różnicach lub ich braku nie wymagają zaawansowanych metod matematycznych, także takich jak wyżej wskazane. Sama idea jest jednak oczywista.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>