Na czym polega QFD?

Wykres ten zawiera 10 pól, których w konkretnych przypadkach projektowania wyrobów lub procesów może być więcej lub mniej, w zależności od potrzeb, charakteru rozwiązywanych zadań i ich złożoności. W pracy [20] podano przykład „Domu jakości” obejmującego 9 określonych pól. Zasadniczą sprawą jest identyfikacja wymagań klientów i wymagań rynków, na których mają być sprzedawane wyroby, do projektowania których są stosowane metody QFD.

QFD polega na uwzględnieniu na wszystkich etapach prac projektowych możliwie największej liczby czynników, które mogą mieć wpływ na jakość lub niezawodność wyrobu oraz jakość procesów wytwórczych. Metoda ta została opracowana w Japonii w latach sześćdziesiątych, a po adaptacji do różnych dziedzin techniki jest stosowana w wielu krajach. Przeprowadzenie analizy QFD obejmuje trzy etapy prac:

– wyznaczenie i dokonanie oceny związków między wymaganiami klientów a parametrami technicznymi i użytkowymi wyrobu oraz wyznaczenie parametrów konstrukcyjnych, które umożliwią spełnienie wymagań klientów

– opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego wyrobu, a następnie jego podzespołów i części z dotrzymaniem wyznaczonych parametrów konstrukcyjnych

– przeprowadzenie analizy wszystkich operacji procesu technologicznego wytwarzania wyrobu i jego montażu ze względu na możliwość uzyskania wymaganych parametrów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>