Nienaprawialne obiekty techniczne

Podczas podejmowania decyzji o kupnie klienci biorą pod uwagę zarówno jakość jak i trwałość oraz niezawodność wyrobów, uważając je za równie ważne. Z tych względów, trwałość i niezawodność są ważnymi elementami konkurencyjności wyrobów. Istotne jest także to, że jakość wyrobu, nie dająca się bezpośrednio ujmować ilościowo i oceniana w sposób względny (w odniesieniu do innych wyrobów zaspokajających podobne potrzeby) jest trudna do zbadania, natomiast można ilościowo opisywać trwałość i niezawodność oraz wyznaczać (na podstawie odpowiednio przeprowadzonych badań) charakterystyki niezawodności wyrobów. Umożliwia to obiektywną ocenę niezawodności danego wyrobu, bezpośrednie porównywanie wskaźników trwałości i niezawodności dla podobnych wyrobów oraz wnioskowanie o skuteczności przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę trwałości oraz niezawodności wyrobów itp.

Stosunkowo łatwo można opisywać i wyznaczać trwałość i niezawodność tzw. nienaprawialnych obiektów technicznych, tzn. takich, które mogą być użytkowane tylko do pierwszego uszkodzenia. W praktyce często mamy też do czynienia z naprawialnymi (odnawialnymi) obiektami technicznymi, tzn. takimi, którym po uszkodzeniach można przywracać stan zdatności do funkcjonowania przez wykonywanie napraw (odnów). Naprawa (odnowa) obiektu technicznego może być wykonywana w rozmaity sposób, np. przez wymianę uszkodzonych elementów składowych (części lub podzespołów) obiektu na elementy nowe lub regenerowane, wykonywanie odpowiednich regulacji itp. Zagadnienia związane z technicznymi sposobami wykonywania napraw wyrobów nie będą rozpatrywane, natomiast trzeba brać pod uwagę fakt, że naprawa pochłania pewien czas, przez który wyrób nie może być użytkowany, gdyż pozostaje w stanie niezdatności. Ważną charakterystyką użytkowej przydatności takich obiektów technicznych jest ich gotowość rozumiana jako zdolność do wykonywania przewidzianych funkcji w losowych chwilach czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>