Normy ISO – kontynuacja

Obecnie, prócz podstawowej serii norm ISO 9000, zostały wprowadzone normy ISO z serii 10000, dotyczące auditów jakościowych, formułujące wymagania, którym powinny odpowiadać kwalifikacje osób przeprowadzających audity systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, czyli auditorów, a także dotyczące pomiarów, przyrządów i aparatury pomiarowej oraz sterowania pomiarami dokonywanymi podczas auditów. Opublikowano także normę ISO 10013, dotyczącą podstawowego dokumentu systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, którym jest „Księga Jakości”. Zostały opracowane również normy ISO z serii 45000, dotyczące akredytacji instytucji uprawnionych do certyfikacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.

Prócz wyżej wymienionych norm ISO, dotyczących jakości i niezawodności wyrobów, zostały opublikowane normy ISO z serii 14000, dotyczące problemów ochrony naturalnego środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa realizowanych w przedsiębiorstwie procesów, bezpieczeństwa publicznego, a także bezpieczeństwa wyrobów.

Spełnienie wymagań jest potwierdzone nadaniem wyrobom znaku CE (Conformité Europeene). Znaki CE obowiązują powszechnie i muszą być umieszczane również na wyrobach produkowanych poza Wspólnym Rynkiem. Jeżeli nasze wyroby mają znaleźć się na Wspólnym Rynku, to muszą być oznaczone znakiem CE, co pociąga za sobą konieczność spełnienia związanych z tym wymogów. CE jest jednak tylko znakiem bezpieczeństwa, a nie – znakiem jakości. Od certyfikacji według procedur dla CE do certyfikacji jakości droga jest daleka, a wymagania certyfikacji jakości są znacznie wyższe i obejmują więcej cech wyrobu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>