Normy ISO z serii 9000

Normy ISO z serii 9000 oraz normy z nimi bezpośrednio związane (ISO 8402, ISO 10011 oraz EN 45000) i wykorzystywane w zarządzaniu jakością podano na rys. 9.1.

ISO 8402 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. Ponieważ normy ISO z serii 9000 podają minimalne wymagania dotyczące jakości, więc w niektórych dziedzinach przemysłu w ostatnich latach zostały sformułowane znacznie większe wymagania z tego zakresu. Można tu wymienić przemysł samochodowy, w którym zostały przyjęte branżowe wymagania QS 9000, opracowane przez trzech największych producentów samochodów w USA: General Motors, Ford i Chrysler, a także przemysł elektroniczny.

Normy ISO z serii 9000 zawierają jedynie ogólne wskazania oraz wymagania, które w praktycznych zastosowaniach muszą być konkretnie zinterpretowane i opracowane na potrzeby każdego przedsiębiorstwa. Trzeba przy tym brać pod uwagę sytuację przedsiębiorstwa, jego tzw. mocne i słabe strony, rodzaj wytwarzanych wyrobów, stosowane sposoby ich wytwarzania, charakter produkcji i dystrybucji, wymagania rynku, strategiczne cele Firmy itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>