Normy ISO

Od wielu lat w EWG, USA, Japonii itd. są wprowadzane normy dotyczące jakości i niezawodności wyrobów, które mogą być dopuszczone na rynki stref handlowych lub poszczególnych krajów. Dotychczas niewiele polskich wyrobów uzyskało międzynarodowe certyfikaty jakości. Certyfikat uzyskała np. firma Thomson Polkolor na sposób zarządzania zgodny z normą ISO 9002, tzn. dla zakładu produkcyjnego bez fazy projektowania. Pełną certyfikację na swe wyroby uzyskała firma ABB Zamech z Elbląga [17]. Są to jednak przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Procedurę certyfikacji pomyślnie przeszła również Petrochemia Płock S.A., w której wprowadzono „Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem” [3]. Procedura certyfikacji może trwać kilka lat i nie musi zakończyć się pomyślnie, a jej koszty ponosi przedsiębiorstwo.

Normy ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) z serii 9000 podają minimalne kryteria dla systemów jakości. Kryteria te muszą być spełnione, aby przedsiębiorstwo mogło ubiegać się o certyfikat na system zapewniania jakości wyrobów, a w dalszej kolejności – na wytwarzane wyroby. Podstawową serię norm ISO dotyczących standardów jakości podano w tabl. 5.1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>