Obserwacja wyrobów podczas użytkowania i eksploatacji

Realizacja takiego zakresu opieki nad sprzedanymi wyrobami jest przedsięwzięciem kosztownym, wymagającym znacznych nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego. W przedsiębiorstwie niezbędny jest dział opieki nad sprzedanymi wyrobami, zatrudniający odpowiednich fachowców. W niektórych przedsiębiorstwach zatrudnienie w tym dziale może wynosić około 1% ogółu pracowników, a czasem może być nawet większe. W dziale tym muszą być zatrudnieni doświadczeni inżynierowie, którzy potrafią sobie radzić w nietypowych sytuacjach, a także doświadczeni pracownicy wykonawczy. Pomimo niewątpliwych trudności, potrzeba tego rodzaju usług ze strony producentów wyrobów jest powszechnie uznawana, a ich koszty mogą być znaczne. Uważa się jednak, że ponoszenie tych kosztów jest opłacalne dzięki temu, że opieka nad sprzedanymi wyrobami usposabia nabywców przychylnie do przedsiębiorstwa, a równocześnie uzyskuje ono bezcenne informacje o ukrytych wadach wyrobu.

Obserwacja wyrobów podczas użytkowania i eksploatacji obejmuje badania niezawodności i opinii użytkowników o jakości, a także poziomu kosztów gwarancji i rękojmii, załatwiania reklamacji, obsługi zwracanych wyrobów o nieodpowiedniej jakości i niezawodności itp. Celem takich badań jest stwierdzenie, czy przedsięwzięcia w zakresie zapewniania jakości i niezawodności wyrobu dają wyniki zgodne z planowanymi. Należy pamiętać o przedłużaniu posiadanych certyfikatów i o homologacji wyrobów. Certyfikaty jakościowe są zazwyczaj przyznawane na okres jednego roku lub na okres trzech lat z coroczną kontrolą funkcjonowania systemu sterowania jakością i poziomu jakości wyrobów. Ważnym zagadnieniem jest ocena zakresów i terminów modernizacji wyrobów, aby nie dać się ubiec konkurencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>