Ocena stanu technicznego elementów obiektów technicznych

Inne rozwiązanie stosowała jedna z japońskich firm wytwarzających telewizory. Po badaniach stwierdzono, że prawdopodobieństwo uszkodzenia się odbiornika w ciągu 10 000 godzin funkcjonowania jest mniejsze od 0,002. Firma zlikwidowała serwis fabryczny i do każdej partii 1000 odbiorników dodawała 5 egzemplarzy na ewentualne wymiany. Takie rozwiązanie, wygodne dla producenta, nie zawsze znajdowało jednak uznanie nabywców, którzy uważali, że szkoda wyrzucać odbiornik, który jest „prawie nowy”, gdyż tylko raz się uszkodził. Ze społecznego punktu widzenia taka opinia jest niewątpliwie słuszna i producent powinien się z nią liczyć.

Zapewnienie jakości i niezawodności wyrobów podczas użytkowania i eksploatacji jest możliwe na wysokim nawet poziomie. Wymaga to jednak diagnozowania stanu technicznego wyrobu i oceny trendów zmian tego stanu w miarę eksploatacji i użytkowania wyrobu, wykonywania napraw zapobiegawczych i obsługi technicznej oraz technologicznej o odpowiednim zakresie, co pociąga za sobą znaczne koszty. Naprawy zapobiegawcze wykonuje się przed wystąpieniem uszkodzeń, wymieniając elementy (części, podzespoły lub zespoły), które mogą ulec uszkodzeniu w niedługim czasie. Poprawna analiza

Ocena stanu technicznego elementów obiektów technicznych (np. maszyn) wymaga jednak stosowania precyzyjnych metod diagnostycznych oraz specjalnych przyrządów pomiarowych, które są kosztowne i znajdują się zazwyczaj w stacjach diagnostycznych. Koszty urządzeń, potrzebnych do takiego diagnozowania stanu wyrobów, mogą być pokryte oszczędnościami, które daje unikanie awaryjnych uszkodzeń. Nieprzewidziane awarie maszyn wywołują na ogół znacznie większe straty niż koszty samych ich napraw, gdyż często dezorganizują pracę całych linii wytwórczych, powodują przerwy w produkcji, opóźnienia dostaw wyrobów itp. Oprócz tego, dzięki zapobieganiu awaryjnym uszkodzeniom powstaje niewymierna finansowa korzyść w postaci bezpieczeństwa pracy, realizacji zaplanowanego przebiegu procesów wytwórczych lub dystrybucyjnych itp. Dokonując oceny kosztów diagnozowania technicznego stanu maszyn, trzeba także brać pod uwagę to, że zadania te muszą wykonywać pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>