Opieka nad sprzedanymi wyrobami

Wytwórcy zgadzają się z tym, że nie można wszystkich skutków zawodności wyrobów przerzucać na nabywców. Dlatego wyroby są obejmowane gwarancją i rękojmią na pewien czas użytkowania. Istnieje też obowiązek dostarczania przez pewien okres (od kilku do kilkunastu lat) części zamiennych potrzebnych do dokonywania napraw. Obowiązek ten dotyczy także tych typów wyrobów, których produkcja została zakończona. Spełnienie tych wymagań może być kłopotliwe i kosztowne. Było to widoczne w naszym kraju, gdzie producenci zaniedbywali obowiązki z tego zakresu i występował dotkliwy brak części zamiennych.

Opieka nad sprzedanymi wyrobami nie ogranicza się tylko do świadczeń gwarancyjnych. Ogólnie mówiąc, chodzi o to, by użytkownikowi udzielić jak największej pomocy, która umożliwiłaby mu osiągnięcie największych korzyści z eksploatacji i użytkowania wyrobu. Pomoc taka powinna obejmować:

– dostarczanie dokumentacji technicznej wyrobu

– szkolenie użytkowników i dostarczanie im wyczerpujących instrukcji użytkowania oraz eksploatacji wyrobu, w tym diagnozowania i oceny stanu technicznego

– fachowe i szybkie załatwianie skarg i zażaleń klientów

– planowanie i utrzymywanie w składach, magazynach lub w stacjach obsługi, albo w punktach napraw gwarancyjnych odpowiedniego zapasu części zamiennych (również podzespołów lub zespołów czy modułów montażowych), umożliwiającego szybką naprawę lub wymianę wadliwych elementów wyrobu, czy nawet całych wyrobów w przypadku trudności w szybkim wykonaniu naprawy

– szybkie stosowanie doraźnych środków zaradczych w celu utrzymania wyrobu w stanie zdatności do użytku aż będzie możliwa jego pełna naprawa lub wymiana

– zapewnienie zapobiegawczej konserwacji i wykonywanie doraźnych regulacji na życzenie użytkownika, zwłaszcza wtedy, gdy potrzebne są do tego celu specjalne narzędzia lub urządzenia kontrolne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>